Foredrag

AKADEMIET CINEMATEKET: UNG I JAPAN - foredrag

Med utgangspunkt i filmene Kids Return og Waterboys, vil Henrik Thon Bardum snakke om hvordan det er å vokse opp i dagens Japan - om kjønnsroller, sosialisering og frihet.

Foredrag knyttet til filmene Kids Return og Waterboys.
Onsdag 20. nov. kl. 18.00
Gratis adgang.
Filmene vises etter foredraget.

Med utgangspunkt i Kids Return og Waterboys, vil Henrik Thon Bardum snakke om hvordan det er å vokse opp i dagens Japan. Han vil berøre både utfordringer og gleder ved å være ung i Japan, om skolesystemet de vokser opp i og kjønnsmønstre de sosialiseres inn i. Er det ulike forventninger knyttet til jenter og gutter i deres oppvekst, i oppførsel, frihet og fremtidsplaner? Hvilke løsninger finner japanske ungdommer på utfordringene de møter i livet, og hva slags fremtidsperspektiver har de?

Han vil også ta opp hvordan den blomstrende populærkulturen i landet påvirker ungdommers liv.

De to filmene Kids Return og Waterboys er ganske ulike i form og innhold., men begge skildrer ungdommenes virkelighet med sterke vennskap, utfordringer og motbør. Japans ambassade håper at vi nordmenn kan se likheter og forskjeller i det japanske og norske samfunnet og at flere kanskje får øynene opp for japansk film.
Foredraget og filmvisningene gjøres i samarbeid med Japan Foundation og er gratis for alle.

Japans ambassade i Norge/red.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.