Film

FILM: X AV ODDVAR EINARSON

X. Regi: Oddvar Einarson, Norge, 1986. Manus: Oddvar Einarson. Foto: Svein Krøvel. Musikk: Andrej Nebb. Medv: Bettina Banoun, Jørn Christensen, Atle Mostad, Sigrid Huun, Hege Schøyen, Are Storstein, Casper Evensen, Holy Toy, Backstreet Girls m.fl. Norsk tale, utekstet. 35mm, farger, 1 t 34 min.

X
Etter å ha laget en rekke anerkjente dokumentar- og kortfilmer, spillefilmdebuterte Oddvar Einarson i 1986 med et uttalt mål om å lage "en klar, filmatisk film. Et tidsuttrykk hvor vi vil arbeide med filmens språk: De talende bilder og konflikter, de klare visuelle handlinger - bort fra dialoger som bærende element.

Norsk film har vært og er preget av en vektlegging av det narrative - å fortelle gode historier. Med sin orientering mot filmmediets egenart, og da spesielt det visuelle, skiller X seg ut i norsk filmhistorie som en av få filmer med et slikt fokus.
Gjennom lange, statiske tagninger og velkomponerte utsnitt, danner Einarson et bilde av Oslo anno 1986 som en avantgardistisk ørken. Det er et kaldt og dystert sted hvor menneskene er isolerte individer. Men det finnes om ikke annet rom for kortvarig lindring gjennom kunsten og kjærligheten. Dersom man skal si at X handler om noe - utover det rent visuelle - er det spenningsforholdet mellom isolasjon og mulighet for nærhet. Det er alvorlig, veldig åttitalls - og det fungerer aldeles utmerket.

Amatørene Bettina Banoun og Jørn Christensen leverer overbevisende rollefigurersom den unge jenta Flora og den ambisiøse kunstfotografen Jon Gabriel. De innleder et forhold hvor Jon Gabriel fungerer som en blanding av kjæreste, storebror og far.

Bfk/red.

Billetter selges ved inngangen.

Kr 80 ordinær
Kr 40 medlem
Kr 100 medlemsskap

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.