Utstilling

UTSTILLINGSÅPNING: ARNE INGVALDSEN

Mange husker Ingvaldsens "Raud" på USF i 2007. "Turkis II" kan beskrives som en fri fortsettelse.

Visningsrommet USF er stolte over å presentere den siste av Arne Ingvaldsens monumentale installasjoner. Ingvaldsen er utdannet billedkunstner og arkitekt, og et gjennomgående kjennetegn for hans installasjoner er en vilje til å utfordre rommet. Installasjonene beskriver en bevegelse som kan være poetisk, truende og inviterende på samme tid.

Den nyproduserte installasjonen kan sees som en fri fortsettelse av Ingvaldsens installasjon "Raud" som ble vist i Visningsrommet USF i februar 2007.

Den nye installasjonen i Visningsrommet synes å utfordre tyngdekraften og balanserer på grensen til det fysisk umulige.

Visningsrommet USF vil fra 18. desember 2011 holde stengt på grunn av byggeprosjektet Arena USF som vil transformere de store publikumsarealene på USF, og det er passende at Ingvaldsens visuelle og konkrete analyse av Visningsrommets lokaler får være den siste stedsspesifikke produksjonen som vises før ombyggingen.

Arne Ingvaldsen sier selv om arbeidet i Visningsrommet USF:
"Eg arbeider mot den konkrete lokaliteten - mot golv, vegger og tak.
I nokre år har eg arbeidd med installasjonar så store som rom. Hendingar mot lokaliteten oppstår gjerne ved hjelp av ein enkel, samanfattande figur. Eg er interessert i heile rommet, ikkje figuren i seg sjølv.

Den kan kanskje gi inntrykk av å vere uavhengig. Men det er ein illusjon.

Eg prøver å berøre verda. Meir gjennom objekta enn gjennom hendene.

Dei gjer andre ting enn det eg kan - større, tydelegare, åpnare for ukjente menneske.

Alt som er viktig er synleg, kan leggast fram utan ord.

Å ta rommet på ein måte som gjenkjenner det og tilkjenner det verdi - på ein måte som kjennest heil. Det er ei god kjensle."

Arne Ingvaldsen er utdannet ved Arkitektavdelinga NTH (1975), Kunstakademiet i Warszawa (1978), Institutt for form og farge (NTH 1987) og Vestlandets kunstakademi, Bergen (1993). Utsmykningsoppdrag for Vest-Agder fylkeskommune og Bergen kommune. Diverse separatutstillinger, prosjektarbeid og gruppeutstillinger i Norge.

Velkommen til utstillingsåpning kl. 19:00.

Visningsperiode: 24. oktober - 13. november

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.