Film

FILM: NOSTALGIA, REGI ANDREJ TARKOVSKIJ

Nostalghia. Regi: Andrej Tarkovskij, Sovjetunionen/Italia, 1983. Manus: Andrej Tarkovskij og Tonino Guerra. Foto: Giuseppe Lanci. Musikk: Beethoven, Wagner, Verdi og Debussy. Medv: Oleg Jankovskij, Domiziana Giordano, Erland Josephson, Patrizia Terreno m.fl. Russisk og italiensk tale, engelske undertekster. 35 mm, farger, 2 t 10 min.

Nostalghia
Vi følger en russisk forfatter på hans reise i fotsporene til en komponist og landsmann som oppholdt seg i Toscana på 1700-tallet. Han har med seg en kvinnelig tolk som vi etterhvert forstår ikke bare er opptatt av det profesjonelle forholdet mellom dem. De oppsøker landsbyer, kirker og et kurbad - den livgivende kilden i landsbyen Bagno Vignoni. Her møter de den eksentriske eremitten Domenico som lider av tvangsforestillinger. Han er overbevist om at verden snart vil gå under, og mener at dette kan unngås hvis han får gå fra den ene siden av den hellige kilden til den andre med et lys i hånden. Domenico, som etterhvert utvikler et vennskap med forfatteren, nektes å utføre ritualet. "Den gale mannens" syn på tro er ikke forenlig med omverdenens.

Den russiske betydningen av begrepet nostalgi er ikke den samme som den vestlige verdens. Det står for en søken etter indre harmoni, og en øm fortvilelse og uro over mangel på samstemmighet mellom nostalgikeren og hans omverden; mellom ham selv og hans medmennesker; mellom tro og overbevisning.

Tarkovskijs er filmverdenens ortodokse munk som drømmer om en annen virkelighet og andre verdioppfatninger enn det vår tids idealer gir grobunn for. I sine filmer misjonerer han for den åndelige harmoni, ikke det moderne samfunnets materielle velvære. Han preker om et åndelig fellesskap bortenfor og uavhengig av geografiske grenser, et fellesskap preget av oppofrelse og uselviskhet.

olep/red.

Billetter
kr 80 ordinær
kr 40 medlem
Medlemsskap kr 100

Billettsalg ved inngangen.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.