Film

FILM: DR. STRANGELOVE, REGI STANLEY KUBRICK

Gentlemen, you can't fight here! This is the War Room!

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Regi: Stanley Kubrick, Storbritannia, 1963. Manus: Stanley Kubrick, Terry Southern og Peter George, etter sistnevntes roman "Red Alert". Foto: Gilbert Taylor. Musikk: Laurie Johnson. Medv: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Slim Pickens m.fl. Engelsk tale, utekstet. DCP/4K, s/hv, 1 t 34 min.

Dr. Strangelove
Dr. Strangelove, Kubricks svarte, groteske komedie om muligheten for en global kjernefysisk dommedag i nær fremtid, ble laget under den kalde krigen, da terrorbalansen mellom de to supermaktene USA og Sovjetunionen var på sitt skjøreste. Handlingen dreier seg om general Ripper og hans forsøk på å utslette fienden i øst fordi han tror russerne har tenkt å besmitte amerikanernes "dyrebare kroppsvæsker" med farlig kommunisme.

Kubrick har en gang bemerket at dersom man konfronterer en mann på kontoret med en atombombe-alarm, får man en dokumentarfilm. Hvis nyheten når ham i stuen hans, blir det et drama. Hvis han får budskapet på toalettet, er resultatet en komedie. Selvsagt er det nettopp på det sistnevnte stedet general Turgidson i Dr. Strangelove får beskjeden.

Peter Sellers har hele tre roller i filmen, deriblant den rullestollenkede eks-nazisten, nå amerikanske atomforskeren, dr. Strangelove. Det er et bravurnummer av beste sellerske merke, og sluttreplikken hans til den amerikanske presidenten - "Mein Führer, I can walk!" - er blitt en klassiker.

Dr. Strangelove var den første filmklassikeren som ble restaurert i 4k, utført av Sony Pictures i 2006. Det spesielle med denne restaureringen var at originalnegativen var i en elendig forfatning, og at man i store deler av filmen måtte gjøre bildejusteringer i hvert enkelt bilde. Med tanke på at filmen består av ca. 135.000 var dette en meget omfattende jobb.

olep/red.

Billetter
kr 80 ordinær
kr 40 medlem
Medlemsskap kr 100

Billetter selges ved inngangen

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.