Konsert

EMERGENZA FESTIVAL - BERGENSFINALE

Nøyaktig tid for hvert band annonseres på konserten.
Band er listet i alfabetisk rekkefølge for hvert tidsinterval.

18.30 Arvandor
18.30 Hidden Threat
18.30 In Confesso
18.30 Stereobrigade Extravaganza
18.30 The Fellow
20.35 Brickfall
20.35 Contrivance
20.35 Gluey
20.35 Green Light, GO!
20.35 IsItSo?
22.40 Corrida Detorros
22.40 Cruising Carnival
22.40 Dead Puppy
22.40 Fairy
22.40 Narrowhead

Aldersgrense 18 år.

Alle henvendelser om arrangementet skal rettes til arrangøren Emergenza. Se kontaktinformasjon til venstre på siden.

Arrangøren informerer om vergeordning:
"Hvorvidt vergeordning tillates, er en avgjørelse som vaktansvarlig under arrangementet har myndighet til å ta alene. Vergeordning er et gode som er innført for å være imøtekommende overfor de som vil ha med seg konserter, men ennå ikke har fyllt 18 år. For å få godkjent vergeordning må det søkes til verge@emergenza.no senest dagen før arrangementet. Det settes vanligvis følgende vilkår:

- Verge skal være en voksen person i den mindreåriges familie, normalt forelder, onkel/tante eller besteforelder
- Kun én mindreårig pr. verge
- Verge og mindreårig skal være edru hele kvelden og holde seg i umiddelbar nærhet av hverandre hele tiden
- Verge og mindreårig skal være merket slik at vakter og skjenkepersonell er oppmerksom på dette
- Verge og mindreårig må gå når arrangementet er slutt
- Verge og mindreårig må godta at de vil bli bortvist fra lokalet om vilkårene blir brutt, og at de kan bli nektet adgang i fremtiden

Det presiseres igjen at det er opp til vaktansvarlig for kvelden om vergeordning blir godtatt, det kommer bl. a. an på vår bemanning, hvor mange og hvilke typer gjester vi venter, om det er mange andre som har bedt om det samme, osv".

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.