Film

Film: Ødipus Rex, Italia 1967

Ødipus Rex Pasolini har valgt å gi sin utgave av Sofokles' klassiske tragedie en rammehandling fra våre dager. Fra åpningen i en italiensk garnisonsby følger vi myten om gutten som blir oppfostret hos kongen uten å vite at han er et hittebarn. Det spesielle ved Pasolinis Ødipus er at han ikke er intellektuell, men tvert imot en proletar. Slik fremheves nettopp det faktum at han ikke vet og ikke vil vite. Filmen er preget av en sterk poetisk billedkraft, der spesielt valg av kostymer og musikk underbygger filmens uvirkelige og mystiske atmosfære.
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.