KUP, AiR rapport

Med støtte fra Hordaland fylkeskommunes kulturelle utviklingsprogram (KUP) har USF laget en undersøkelse og rapport om eget arbeid med gjestekunstnerordningen AiR Bergen.

I rapporten kan en lese om USFs måte å arbeide med AiR på. Gjennom undersøkelser og intervjuer har vi prøvd å kartlegge gjestekunstnerordningens betydning for de besøkende kunstnerne og for lokalt kunstmiljø i Bergen.

Globaliseringen av kunstverden har medført at kunstneres reisevirksomhet har økt de siste tiårene. Gjestekunstnerordninger, eller artist in residence (air), representerer en infrastruktur som gjør det mulig for kunstnere å ha kortere eller lengre arbeidsopphold andre steder enn der de bor. Internasjonalt har det vært en stor oppblomstring av gjestekunstnerordninger, og i norsk sammenheng har interessen for air vært økende. Det finnes gjestekunstnerordninger både i byene og i distriktene. USF har siden 1999 vært ansvarlig for driften av en gjestekunstnerordning finansiert av Bergen kommune. Ved utløpet av 2012 har 155 utenlandske kunstnere hatt arbeidsopphold på USF gjennom AIR Bergen.

Det finnes lite systematisk dokumentasjon, evaluering eller forskning om artist residencies, ikke bare i norsk sammenheng, men også internasjonalt. Derfor har USF tatt initiativ til å dokumentere og evaluere sitt eget arbeid med air. Hensikten er todelt. For det første ønsker USF å videreutvikle og forbedre egen praksis. For det andre er målet å systematisere erfaringene på en slik måte at de kan komme andre som har, eller ønsker å starte opp, en artist residency til gode. Dette er også noe av begrunnelsen for at Hordaland fylkeskommune har tildelt midler fra Kulturelt utviklingsprogram (KUP) til prosjektet. Med en voksende interesse for gjestekunstnerordninger og et behov for kompetanse i etablering og drift av slike tilbud ønsker fylket at prosjektet kan komme andre til gode. Slik sett er rapporten en case-studie av én gjestekunstnerordning. Den kunnskapen som rapporten bringer fram, sier mest om hvordan AIR Bergen fungerer, men vil forhåpentligvis også gi grunnlag, innsikt og refleksjoner for arbeid med gjestekunstnerordninger andre steder.

Rapporten er laget av Stiftelsen Kulturhuset USF ved Evy Sørensen (prosjektleder) og Line Nord. Sigrid Røyseng har vært forskningsfaglig rådgiver.