Kunst

Utstilling: Lydgalleriet/Asbjørn Blokkum Flø

Lydobjekter i metall

Installasjonen Vardøger består av en samling lydobjekter i metall. Dette fører arbeidet over i et sentralt område for menneskelig utfoldelse; metallurgien. Metallenes historie går parallelt med menneskehetens utvikling. Fra bronsealderen via jernalderen til vår tids komplekse superlegeringer. Metallurgien er også historien om våpenindustri, rovdrift og økologiske katastrofer. Metallurgi og produksjon av våpen har alltid vært tett knyttet sammen. Fra bronsealderens sverd til vår tids bruk av superlegeringer i militære gassturbiner. Gjennom jakten på stadig sjeldnere råmaterialer til den teknologiske industrien er metallurgien også historien om gruveulykker og global rovdrift.

Samtidig er metaller dypest sett bare en fascinerende foredlet form for smeltet stein. Metallurgien fremstår i dette lyset som menneskets forsøk på å temme mineralriket. Gjennom Alkymien knyttes metallurgien også til religiøse og magiske forestillinger. I sin moderne form er de siste hundre årenes metallurgi en fortsettelse av alkymien, der de magiske forestillingene har blitt erstattet av en vitenskapelig og materialistisk forestillingsverden. Ulike materialer kombineres i nye superlegeringer som igjen har lagt grunnlag for de siste hundre årenes teknologiske tenkning, både sivilt og militært.

Lyden og krigens metallurgiske historie er tett sammenvevd. Det er ingen tilfeldighet at klokkemetallegeringen, opprinnelig utviklet på grunn sine akustiske egenskaper også ble benyttet til produksjon av kanoner. På den andre siden er metallurgien kilden til den helt særegne skjønnheten og mystikken i klingende metallobjekter. De tidligste lydobjektene i metall er klokker og gonger fra bronsealderen. Disse tidlige bronselegeringenes helt unike egenskaper er fremdeles viktige i produksjonen av musikkinstrumenter. Slike lydobjekter i metall har helt egne inharmoniske spektre og klanger som vi ikke finner i tradisjonelle lydobjekter, noe som bidrar til komplekse muligheter i lyden. 

http://www.asbjornflo.net/

Utstillingen presenteres av Lydgalleriet
http://www.lydgalleriet.no/

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.