Scenekunst

BIT Teatergarasjen Meteor: Synsmaskinen Burst

Siberian Holes, filmvisning og performance

Siberian Holes - en film og performance av Frans Jacobi, Ferdinand Ahm Krag, Theis Ørntoft og Frederik Jacobi.
Billedkunstneren Ferdinand Krag, billedkunstneren Frans Jacobi, dikteren Theis Ørntoft og filminstruktøren/filmfotografen Frederik Jacobi reiser i september måned til det ytterste Sibir, Yamal-halvøya, for å undersøke og filme noen dype kratere, som er oppstått i tundraen i løpet av de siste par årene.
Vitenskapsfolk mener at de dype hullene er oppstått av voldsomme eksplosjoner av metangass, utløst av stigende temperaturer skapt av den globale oppvarmingen. Ved disse eksplosjonene utløses voldsomme mengder metangass, som ytterligere bidrar til nedbrytning av ozonlaget. Det skapes her en såkalt klimatisk feedback-loop, som potensielt kan få katastrofale følger for det globale klimaet. Disse hullene har et voldsomt visuelt og estetisk utttrykk, som matcher de apokalyptiske konnotasjoner i vitenskapelige teorier.
Området hvor disse kraterne er funnet er bebodd av nomadefolket, Neneterne, som er en urgammel shamanistisk kultur. I Neneternes mytologi finnes begrepene si og nio, som begge omhandler et hull eller passasje:
The primordial ‘hearth’, which was the source of the notions haehae and haeywy, as well as of hae’ (thunder) and hae (deep/whirlpool), was most likely a symbol of some ‘living force’ that filled all space – from the female ‘bottom/low place’ and the male ‘top’ to the very limits of the sky and the waters.
Filmen Siberian Holes utforsker hvordan metangass-hullene kan brukes som metafor for den potensielle passasje gjennem himmelen og vannenes grenser, som nå skisseres av den samlede vitenskapen, som en mulig konsekvens av menneskehetens altomfattende grep om kloden (antropocen).
 
SYNSMASKINEN er et kunstnerisk utviklingsprosjekt (KU Project) ved Kunst- og Designhøyskolen i Bergen (KHiB) som startet i 2015 og vil pågå fram til 2018.
Kunstnergruppen SYNSMASKINEN ønsker å skape et rom for kontemplasjon over kontemporære politiske kriser. Prosjektet vil bestå av syv kunstprosjekter som utforsker en definert krise i vår tid. Sammen vil disse visjonene forsøke å brette ut en fremtidig kosmologi: en ny politisk horisont.
BURST er det første av disse syv prosjekter som presenteres for offentligheten.
SYNSMASKINEN er en kunstner-gruppe i den forstand at hver produksjon er produsert i samarbeid mellom en ny gruppe deltakere som vil bestå av kunstnere og tenkere. I den forstand vil SYNSMASKINEN sondere begrepet forskningsgruppe. Hvordan kan kollektivitet adressere de politiske spørsmålene de undersøkte krisene inneholder på en visjonær måte?

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.