Seminar

BIT Teatergarasjen: Power and the Gaze

Seminarprogram over 2 dager i samarbeid med Universitetet i Bergen

Begrepet «gaze», eller «blikk» oversatt til norsk, har lenge vært et yndet diskusjonsemne innen filmteori, feminisme, psykologi og filosofi, og stammer fra Jaques Lacans psykoanalytiske teori om tilstanden som oppstår av bevisstheten om at man kan bli sett. Det er dermed ikke noe man har, eller noe man bruker, snarere et forhold eller en tilstand man går inn i. Ved å anerkjenne at man er et synlig objekt, mister subjektet en del av sin autonomitet.

Seminaret Power and the Gaze tilbyr et teoretisk perspektiv; et kritisk-historisk innsyn i dagens performative praksis med et skeivt blikk på teoridannelse, historie og genderproblematikk. Hvordan defineres historien av pennen som har skrevet den, av blikket som ser? Kan man hevde at en reell historiegjengivelse egentlig burde ha form som en collage, konstruert av «alles» blikk?


Innlegg fra blant andre:

Josette Féral, professor i drama ved Institutt d' Etudes Théâtrale ved Sorbonne i Paris, utdyper sin teori omkring begrepet teatralitet.

Knut Ove Arntzen, professor i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen, bidrar med refleksjoner over metaforisk kritikk og minnebearbeidelse.

Rickard Borgström er kunstnerisk og daglig leder for Tou Scene i Stavanger. Han vil presentere sine synspunkter på ambivalens og paradokser rundt hvithet/svarthet gjennom blikket og intersubjektive perspektiver.

Daniel Kok/Diskodanny er en teoretiker, koreograf, artist og poledancer basert i Singapore. Hans bidrag vil fokusere på forholdene i audienceship (å betrakte sammen).

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.