Scenekunst

BIT Teatergarasjen Meteor: Christophe Meierhans

*Verein zur aufhebung des notwendigen - A hundred wars to world peace. Du behøver ikke å spise før du kommer på denne sammenkomsten.
Dette er en middag, en middag om demokrati. Ikke demokrati som i institusjonell organisering av massene, maktfordeling, valgkamp eller stemmegivning, men demokrati som noe vi kan ta til oss som individer, i våre liv dag for dag – demokrati som det å fortelle til andre hva man liker og misliker.


Middagen er i tillegg et teaterstykke. Handlingens sted er en restaurant som både eierne, kokkene og servitørene har forlatt. Gjestene sitter igjen i spisesalen, der de venter på maten, hver og en med sin personlige sult og smakspreferanse.

Varmen og selskapeligheten i et måltid virker samlende. Men maten er også sentrum for våre eksistensielle, etiske, estetiske, økonomiske, sosiale, rituelle og religiøse anliggender. En middag er med andre ord en perfekt setting for et politisk drama, og kjøkkenet vil være deres operative teater.

*Verein zur Aufhebung des Notwendigen, 'Verein' betyr 'selskap', eller 'sammenkomst' mens 'Notwendigen' betyr 'nødvendig', eller 'uunnværlig'. 'Aufhebung' som det norske oppheve, er noe mer komplisert: det betyr 'å hente opp' og 'løfte', men også 'å utsette', 'avslutte', eller 'fjerne'. Samtidig betyr det også 'å overskride', 'overgå' og likevel 'å beholde'…

contrepied.de

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.