Film

Krigen i Norge: Kampf um Norwegen

Unik tysk dokumentarfilm fra 1940 om felttoget i Norge

Cinemateket USF
Onsdag 8. april kl. 18.00
Søndag 12. april kl. 13.00
Torsdag 23. april kl. 21.00
Billettsalg ved inngangen like før visning
Kr 80 ordinær
Kr 50 medlemmer
Medlemsskap kr 100

Dokumentarfilmen Kampf um Norwegen ble lenge ansett som tapt. Man trodde den forsvant under bombingen av Berlin i 1945. I 2005 dukket den imidlertid opp igjen, da Jostein Saakvitne fikk tak i den gjennom en auksjon på Ebay fra en selger som fortsatt er ukjent.

Filmen forteller om invasjonen av Norge og Danmark fra tyskernes perspektiv. Den gir en kronologisk framstilling av begivenhetene før, under og etter 9. april 1940, med kapitulasjonen i Narvik 10. juni som det dramatiske klimaks. Den ble imidlertid aldri vist på tyske kinoer i 1940. Hvorfor er filmhistorikerne usikre på. Kanskje likte ikke propagandaminister Joseph Goebbels filmen? Kanskje ga den et for lite heroisk bilde av tyske soldater? Kanskje skyldes det rett og slett at nazistenes propagandaapparat prioriterte vestfronten etter invasjonen av Benelux-landene og Frankrike i mai 1940?

I et krigshistorisk perspektiv kan vi spørre om filmen forteller noe nytt om invasjonen og felttoget. Siden dette er en propagandafilm, må vi naturligvis være forsiktig med å tillegge den for stor verdi som historisk kilde. På den andre siden har den stor verdi nettopp som propagandafilm, som kilde til forståelse av hvordan det nazistiske regimet brukte film til å forme den tyske opinionen gjennom å skape fiendebilder og ikke minst heroisere tyske soldaters heltemot og klokskap.

Leif Ove Larsen (UiB)/red.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.