Kunst

UTSTILLINGSÅPNING: LINDA ØGAARD OG AUD MARIT SKARREBO HOLMEN

UTSIKT - billedkunst

Visningsrommet USF
Utstillingsåpning tirsdag 17. mars kl. 20.00
Vises t.o.m. torsdag 26. mars
Åpent alle dager kl. 12.00 - 21.00
Gratis adgang

Gjennom maleri, tegning, objekter, installasjoner og assemblager fremvises kunstnernes blikk på en virkelighet som er sårbar, mangetydig og subjektiv. UTSIKT eksemplifiserer også individuelle strategier for å håndtere denne virkeligheten.

Ord og uttrykks betydning og bruk har vært sentralt i de fleste av Aud Marit Skarrebo Holmens verk i en årrekke. Innhold og mening påvirkes av kontekst og utforming, og steder leses på nye måter når ord og tekster blir en integrert del av en visuell sammenheng. Holmen bruker egne tekster i form av setningsbiter, dikt og aforismer som gjerne er haltende, paradoksale og tvetydige. Holmen har ofte brukt utradisjonelle utstillingssteder og rom til sine stedsspesifikke installasjoner.

Linda Øgaards bilder og installasjoner knytter seg på ulike vis til steder, eller rom hun har vært i befatning med. Motivene fra disse stedene; fragmenter av arkitektur og natur, blir i bildene brukt som et instrument for å skape nye steder-, nye rom i billedflaten og i betrakterens opplevelse.
Øgaards interesse for møtet mellom mennesket og arkitekturen har i årenes løp resultert i et antall stedsspesifikke «rommalerier» hvor det bestemte rommet og sammenhengen det står i, er premissleverandør for arbeidet. Disse installasjonene leker med vår persepsjon - vår oppfattelse av rommet. Flere av disse arbeidene er «beboelige verk».

Se også kunstnernes nettsteder
www.amsholmen.no
www.logaard.no

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.