Kunst

UTSTILLING: KARI AASEN, Still Life

Keramiske objekter transformert fra natur til kultur - innsamlet, kartlagt og arkivert

Visningsrommet USF
Utstillingen vises t.o.m. søndag 8. mars.
Åpent alle dager kl. 12.00 - 20.00
Gratis adgang.

Kunstneren skriver:
I denne serien, Still Life, har jeg arbeidet med avstøpning av organisk plantemateriale i porselen. Prosjektet har en vitenskapelig tilnærming, der systematisering av innsamlet organisk materiale og kartlegging av de ferdige keramiske objektene representerer en fortelling om sykliske endringer og  naturens sårbarhet. Et melankolisk tilbakeblikk, en erindring om noe som var, et ønske om å holde fast, katalogisere det forgjengelige og arkivere det dødelige.

I tillegg viser jeg serien Dagboknotat-prosjektet 2014 der jeg fokuserer jeg på rytme og gjentakelse i daglige prosesser, et håndavtrykk i leire hver dag gjennom et helt år. Mitt avtrykk, en nærværelse, en fysisk erfaring og gjentagende repetativ handling, et møte mellom hånd og materiale. De 365 objektene er datert og blir kronologisk montert til en større helhet.

Se også kunstnerens egen nettside.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.