Film

EVENTYRET - Antonioni 1960

Eksistensialistisk og ukonvensjonelt om etterkrigsgenerasjonen skildret av Michelangelo Antonioni

Cinemateket USF
Tirsdag 13. januar kl. 21.00
Onsdag 14. januar kl. 18.00
Søndag 18. januar kl. 13.00
Billettsalg ved inngangen like før visning
Kr 80 ordinær
Kr 50 medlemmer
Medlemsskap kr 100

En liten gruppe velstående italienere er på cruise. De går i land på en øy ved Sicilia, og den unge kvinnen Anna forsvinner. Hennes forlovede Sandro og hennes venninne Claudia drar ut for å lete etter henne. Forsvinningen forblir uoppklart, og filmen konsentrerer seg om det intime, men problematiske forholdet som utvikler seg mellom de letende. Avstanden mellom dem, tomheten i tilværelsen, i ritualene og i rollespillet, fremmedheten de føler overfor verden – alt dette er sentralt for forståelsen av det univers Antonioni skildrer.

Eventyret er ett av Antonionis viktigste verk, og innleder en trilogi om fremmedgjøring og eksistensiell krise som ble fulgt opp med Natten og Feber (se egne omtaler) de to påfølgende år. Den ble berømt og beryktet for å være ”en film om ingenting”. «Et ingenting skildret med presisjon,» var Antonionis svar, og forklarte filmen som et uttrykk for etterkrigsgenerasjonens følelse av tomhet og meningsløshet i en tid preget av en «aldrende moral, av utbrukte myter, av eldgamle konvensjoner».

Alle fortelleelementene i Eventyret er lysende, eksakte og relevante, en formidabel konsentrasjon av uttrykksmidler. Form og innhold går hånd i hånd, og som få andre bruker Antonioni bildekomposisjon som et bærende element. Tagningene er lange og rytmen dvelende. Grensene mellom det ytre og indre rom blir ytterst flytende.

Hvorvidt filmen befinner seg i et pretensiøst dvelende ingenting er derfor ikke poenget. Det er nytteløst å prøve å se denne filmen med konvensjonelle forventninger til plotoppbygging og fortellemessig fremdrift. Det ville være som å avvise Becketts «Mens vi venter på Godot» fordi Godot aldri kommer.

red./olep

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.