Film

BIFF: SURVIVING PROGRESS, CANADA 2011

Bærer teknologien oss utfor stupet?

Menneskeheten faller gang på gang i "fremskrittsfeller". Vi utvikler teknologi som dekker kortsiktige behov, men samtidig setter menneskehetens fremtid i fare. Vi står nå ved et veiskille hvor nye ideer om fremgang vil være avgjørende for vår overlevelse. Ronald Wrights bok A Short History of Progress danner grunnlaget for denne urovekkende dokumentarfilmen. Han problematiserer hva utvikling er, og om all utvikling er bra.

SURVIVING PROGRESS proklamerer at dagens økonomiske system og teknologioptimisme ikke er bærekraftig, men fører til en uunngåelig kollaps. Hvis den økende velstanden i store nasjoner som India og Kina når Vestens høyder, har vi et gigantisk problem. En rekke forskere og aktivister kommer til orde for hva veien må være videre, fra reserveplaneter og enda flere teknologiske nyvinninger til moralsk endring og en mer egalitær og miljøvennlig utvikling. Fra Stephen Hawking til Jane Gooddall er meningene mange.

Mer info: http://www.biff.no/filmbase/2012/surviving_progress.html

Billetter: http://purchase.filmweb.no/TicketSale/ChooseSeats.aspx?showId=710804

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.