Film

FILM: THE TULSE LUPER SUITCASES DEL 3, REGI PETER GREENAWAY

GREENAWAYS BESETTENDE BESETTELSE


The Tulse Luper Suitcases. Regi: Peter Greenaway, Div. land, 2003-2004. Manus: Peter Greenaway. Foto: Reinier van Brummelen. Musikk: Borut Krzisnik og Eduardo Polonio (part 1 og 2) og Sandra Chechik (Part 3). Engelsk tale, utekstet. 35mm, farger, Del 1: 2 t 7 min. Del 2: 1 t 48 min. Del 3: 2 t.

The Tulse Luper Suitcases
The Tulse Luper Suitcases er et kryssmedialt prosjekt som i sitt ambisjonsnivå overgår alt multikunstneren Peter Greenaway har gjort tidligere. Selve filmtrilogien skulle etter planen suppleres av 92 DVD-utgivelser, en 16 episoders fjernsynsserie, diverse relaterte bøker og flere nettbaserte spill. Disse spillene er utformet som en rekke intrikate gåter og detaljespørsmål, hvor man skal nøste sammen tråder fra filmene og fullføre den fiktive historien. Som premie kan man vinne en reise i Tulse Lupers fotspor, hvor de dypeste hemmelighetene fra hans enigmatiske liv vil avsløres.

Alle Peter Greenaways personlige fascinasjoner kulminerer i dette tredelte eposet. Gjennom Tulse Luper - sitt trofaste alter ego – reflekterer han over en livslang samlemani, hvor hver materielle besettelse foreviges i en koffert. Disse nittito artefaktene spres utover det korte århundrets historiske holdepunkt, frem til Lupers mystiske forsvinning i forbindelse med Berlinmurens fall. I denne perioden reiser han fra kontinent til kontinent, for stadig å bli fengslet av grunner ukjente både for ham selv og de fleste rundt ham. Greenaway selv har omtalt prosjektet som "an autobiography of a professional prisoner".

Greenaways oeuvre har tatt form som en flytende dreining mellom solid historieformidling og mer oppstykkede videoeksperimenter. The Tulse Luper Suitcases sammenfatter disse to sidene ved hans kunstnerskap, og presser det beste potensialet ut av dem begge. Filmene er visuelt innovative i sin utnyttelse av dobbeleksponering og flere billedlag. Filmene sirkulerer mellom å fortelles innenifra gjennom åpenbar fiksjon, og gjennom tilsynelatende reelle intervjuer med mennesker som stod Luper nær. Regissørens egen stemme slippes også til, gjennom selvrefleksive allusjoner til flere av sine tidligere filmer. Dette sammensuriet unngår å kollapse i kaos, fordi trilogien også gjeninnfører den pompøse narrative drivkraften som Greenaway ble assosiert med på 1970- og 1980-tallet.

The Tulse Luper Suitcases er mye. Det er en komplett sanseopplevelse, en konseptuell konsentrasjonsøvelse, og på samme tid en moderne beretning om en mann som ikke skiller mellom vitenskap og fantasi. Det mest beundringsverdige er likevel hvor engasjerende og tilgjengelig sluttresultatet er. Peter Greenaway har lykkes i å produsere en samlet besettelse ut av alle sine besettelser.

Tor-Finn Malum Fitje

Artikkel om Peter Greenaway på Cinematekets nettsider.

Billetter
kr 80 ordinær
kr 40 medlem
Medlemsskap kr 100

Billettsalg ved inngangen

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.