Film

FILM: EN MANN SOM SOVER - LITTERATURTIDSSKRIFTET VAGANT VELGER FILM

Un homme qui dort. Regi: Bert Queysanne, Frankrike/Tunisia, 1974. Manus: Georges Perec, etter hans egen roman. Foto: Bernard Zitzerman. Musikk: Philippe Drogos og Eugénie Kuffler. Medv: Jacques Speisser. Engelsk voice-over, utekstet. 35mm, s/hv, 1 t 33 min.

En mann som sover
Georges Perec, en av etterkrigstidens mest bejublede franske forfattere, assosieres i dag særlig med den eksperimentelle litterære gruppen Oulipo – Ouvroir de littérature potentielle. I begynnelsen av forfatterskapet kretset Perecs tekster rundt de moderne ritualene og væremåtene som hadde vokst frem i og med konsumsamfunnet. Denne sosiologiske interessen kombinerte han med nye fortelleformer, som i debutromanen "Les Choses. Une histoire des années soixante" ("Tingene. En historie fra 60-årene", 1965), som i sin helhet er skrevet i kondisjonalis. Kort tid etter debuten utkom "Un homme qui dort" ("En mann som sover", 1967), en roman fortalt i du-form, som i lange partier beskriver handlinger den navnløse helten ikke foretar seg.

Den unge studenten isolerer seg på hybelen og henfaller til en passiv tilstand som ikke fyllestgjørende kan kategoriseres verken som marxismens fremmedgjorthet eller psykologiens depresjon, men som gir leseren et fremmedartet, eksistensialistisk blikk på hverdagens rutiner og samfunnets produksjonsrytme.

Da denne korte romanen ble filmatisert i 1974, gjorde den hypotetisk-essayistiske skrivemåten det mulig å filme på de mest forskjelligartede locations: parker, gater, kafeer, filmklubber, universitetet og Paris' tak. Forseggjorte, svarthvite billedkomposisjoner er kombinert med en usedvanlig utstrakt bruk av voice-over. Filmen gir ingen forhistorie eller annen type forklaring på heltens tilstand, bare en fremstilling av et menneske uten feste, kastet ut i verden, betraktet som gjennom et eksistensielt mikroskop.

En mann som sover er den andre filmen litteraturtidsskriftet Vagant velger for Cinemateket i Bergen, etter vårens visning av Thomas Pynchon: A Journey Into the Mind of [p] (2002). Vagant utkommer fire ganger i året, og orienterer om både unge og etablerte, norske og utenlandske forfatterskap, gjennom anmeldelser, intervjuer og oversettelser. Tidsskriftet omtaler også film og samtidskunst, og gir fyldig plass til aktuelle kultur- og idédebatter.

Audun Lindholm

Kr 80 ordinær
Kr 40 medlem
Kr 100 medlemsskapTilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.