Utstilling

UTSTILLINGSÅPNING: KUNST FRA VERFTET

Gruppeutstilling med Egil Røed, Kari Hjertholm, Sissel Blystad, Elke Karnik, Torill Nøst, Ingrid Berven, Brit Bøhme og Laila Aas Birkeland


USF Verftet har siden 1985 huset kunstnere fra forskjellige generasjoner, teknikker og uttrykk. I denne andre utstillingen med kunstnere som har ateliér i huset, er fokuset på USF som et sted for kontinuerlig produksjon. Arbeidene som vises strekker seg fra 1966 til 2008, og representerer et historisk spenn som går forut for- og følger kulturhusets utvikling som arbeidssted for kunstnere.

På USF Verftet finner vi kunstnere fra vidt forskjellige kunstneriske retninger og teknikker. De eldste arbeidene fra Egil Røed ble delvis vist under den legendariske og myteomspunne utstillingen Gruppe 66 i Bergen Kunstforening i 1966. Denne utstillingen var et brudd med kunstforeningens stivnede borgerlige format og introduserte en radikal nytenkning av hva kunst kan vær og hvordan kunst kan vises og formidles, som har relevans helt fram til vår tid.

Ingrid Bervens Natt/Verden (1997) representerer et ønske om å si noe grunnleggende om verden vi lever i gjennom et skulpturelt uttrykk. Laila Aas Birkeland og Brit Bøhmes maleri Uten tittel (1991) har noe av den samme formale nerven i seg som Bervens installasjon. Bøhme/Birkelands maleri er i familie med en modernistisk minimal tradisjon, og mindre i slekt med den postmoderne og medieoverskridende generasjonen som Berven er en del av.

Sissel Blystad, som også var representert i forrige utstilling, viser arbeidet Uten tittel (1977). Billedveven er et minimalt landskap, samtidig som det viser kimen til Blystads formale og koloristiske eksperimenter som skulle komme senere. Det er tilsynelatende et stort sprang fra Blystads minimale landskap til Kari Hjertholms ekspressive billedvev Strømning (2006). Teknikken hun benytter seg av lar henne skape komplekse bevegelser i motivet med enkle virkemidler. Resultatet er et dynamisk, men enkelt komponert bilde som antyder indre uro og dybde under overflate.

Torill Nøsts installasjon Naeem (1999) består av fotografier som både er portretter og ikke-portretter på samme tid. Den anonymiserte mannspersonen er bortvendt og ser inn i et mørke som blir det samme mørket betrakteren av fotografiene ser inn i. Nøsts fotografier kompletteres også av et skulpturelt element i form av et stilisert spyd
i rustfritt stål. Om sammenstillingen av fotografiene og spydet er et bilde på en maskulin erfaring, av atleten/jegeren som stirrer mot en navnløs fortid eller en fremtid tømt for mening, er et åpent spørsmål betrakteren alene må ta stilling til. Elke Karniks video Never Judge a Man by His Umbrella (2004) viser i likhet med Nøst sin installasjon et objekt som er et harmløst nytteobjekt, men som også kan bli til et våpen. Karniks paraply er et fugleaktig monster som truer og til slutt angriper en stilisert mannsperson på en måte som gir assosiasjoner til en film som Fuglene av Alfred Hitchcock.

Utstillingsåpning fredag 15. juli kl 19:00. Alle er velkomne.

Utstillingen vises til 15. august. Fri adgang.
Visningsrommet USF åpningstider: Tirsdag-søndag kl. 12:00 - 16:00. Mandag lukket.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.