Teater

BIT-TEATERGARASJEN: A SPIRITI

Omtale fra BIT-Teatergarasjen:

"Initium ut esset creatus est homo.

Sjelen har, gjennom store deler av den vestlige tenkningens tradisjon, blitt regnet som menneskets kjerne.

Alt i naturen, inkludert menneskets kropp, er underlagt naturens lover, og sjelen har blitt sett på som en fange i kroppen; en substans som higer etter å overskride kroppens endelighet og nå frem til det evige og uforanderlige. For grunnleggeren av fenomenologien, Edmund Husserl, er det karakteristisk for menneskets sjelelige aktivitet at den alltid er rettet mot noe, at den alltid intenderer noe. Når vi sanser, er det alltid noe vi sanser. Når vi forstår, er det alltid noe vi forstår – uavhengig av om dette noe faktisk eksisterer eller ikke.

Herfra bør vi forsøke å forstå verden på nytt, uavhengig av tradisjonens forkludring av fenomenene. Hannah Arendt følger i dette sporet. Hun vender tilbake til begynnelsen av vår tenknings historie for å få avslørt at det ikke bare er kontemplasjon rundt evigheten – enten det er ideene, gud eller naturlovene – som er menneskets mål, men realisering av egen udødelighet gjennom aktivitet. Og at vårt sjelelige potensial kun kan realiseres i møte med andre mennesker".

Billetter i forsalg på Billettservice.no.
Kr 220 ordinær
Kr 150 BT-kort
Kr 110 studenter

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.