Film

FILM: EURO-DOK: PERSONAL VELOCITY, Jon Vatne 2010

Det sies at det kan fortelles åtte millioner historier fra New York City, én for hver innbygger. Personal Velocity forteller to, og selv om de likner hverandre på overflaten - unge menn i storbyen med sykkel som livsstil - så er de også svært forskjellige. Den ene er i konstant kamp med omgivelsene for å erobre byrommet på to hjul. Både fotgjengere, taxier og tungtransport får føle hans vrede, og anarkistiske nattlige sykkelritt er blant tilværelsens høydepunkter. Hans motstykke er den miljøbevisste, kontemplative syklisten, som hedrer minnet etter en nær og dypt savnet venn. En energisk film om et for mange ukjent miljø i en an av verdens største metropoler.

red.

Les mer på http://personalvelocityfilm.com/

Les om Eurodok her

Billett kr 80.
Medlemsbillett kr 40.
Medlemskap kr 100.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.