Film

FILM: WEEKEND, JEAN-LUC GODARD 1967

Jean-Luc Godard største bekymringer har alltid vært av formalistisk karakter, og selve dramaet er ofte nærmest bare et heldig biprodukt av en lek med sjangre og konvensjoner. Det sier seg selv at man med en slik metode står i fare for å avstedkomme filmer av tvilsom kvalitet, men på 1960-taller var det tilsynelatende umulig for Godard å trå feil.

Weekends styrke er at selv om filmen innledningsvis gir inntrykk av å være et nokså tidstypisk angrep på borgerskapet og dets kapitalistiske verdier, vender den også sitt kritiske lys mot seg selv. Alle strategiene - de anti-formalistiske, anti-kapitalistiske, anti-tradisjonalistiske, anti-anti-anti - settes opp mot hverandre slik at det spesifikke meningsinnholdet i praksis blir meningsløst. Som i så mange av hans filmer fungerer Godards maoistiske og anti-borgerlige retorikk her først og fremst som verktøy i forsøket på å oppheve og negere alle filmens naturlover. Filmen prøver ikke bare å beskrive en unntakstilstand - filmen er unntakstilstand.

Weekend er en film som er i frenetisk opposisjon til alle filmens skrevne og uskrevne regler. Men i motsetning til enkelte av Godards filmer ledsages den barnslig insisterende forkastelsen av alle vedtatte sannheter her av en sunn dose humor. Dens egen dogmatiske rettroenhet punkteres gang på gang i mer eller mindre intensjonelt absurde scener, og det krever sin mann for å mislike en film hvor kannibalistiske terrorister spiller slagverk i skogen.

Aksel Kielland/red.

Week End. Regi: Jean-Luc Godard, Frankrike, 1967. Manus: Jean-Luc Godard. Foto: Raoul Coutard. Musikk: Antoine Duhamel. Medv: Mireille Darc, Jean Yanne, Jean-Pierre Kalfon, Valerie Lagrange, Jean-Pierre Léaud m.fl. Utleie: NB. Fransk tale, norske undertekster. 35mm, farger, 1 t 45 min.

Billett kr. 80
Medlemsbillett kr. 40
Medlemsskap kr. 100

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.