Film

FILM: THINGS TO COME, W.C.MENZIES 1936

TEKNOLOGIENS SEIER OVER MENNESKENES BARBARI

Vi befinner oss i Everytown, og filmens prediksjoner starter allerede fire år frem i tid, i 1940. Det er jul, og barna gleder seg. Gleden blir imidlertid kontrastert av avisenes skrik om en forestående krig. Krigen bryter ut julaften og varer til langt inn i 1960-årene. Byen er nå redusert til en utbombet ruin. En sykdomsepidemi bryter ut, og dreper halvparten av byens befolkning. Den eneste redningen er å skyte de syke. Menneskene er blitt barbarer, og verdensbildet er preget av krig og nød. Redningen kommer utenfra, idet en gruppe "Airmen" dreper den diktatoriske og krigshungrige lederen. De tar makten for å skape en ny og vitenskapelig dominert verden, og i år 2036 er Everytown en by preget av avansert teknologi og rask progresjon. Tiden for den første månefarten er nært forestående.

Things to Come er sammen med Metropolis (1927) og 2001 - En Romodyssè (1968) ansett som banebrytende for filmmediets fremstilling av science fiction. De spesielle effektene er definitivt imponerende i forhold til tiden filmen ble produsert i, og sammen med godt tilpasset musikk er fremstillingen av den krigsherjede byen så deprimerende grå at man må bli grepet. Også det avanserte, underjordiske samfunnet i 2036 er presentert med gode spesialeffekter. Things to Come er rett og slett en imponerende fremstilling av H. G. Wells' fremtidsspådommer.

olep/red.

Things to Come. Regi: William Cameron Menzies, Storbritannia, 1936. Manus: H.G. Wells. Foto: Georges Perinal. Musikk: Arthur Bliss. Medv: Raymond Massey, Ralph Richardson, Sophie Stewart, Marguretta Scott m.fl. Utleie: Park Circus, Glasgow. Engelsk tale, utekstet. 35 mm, s/hv, 1 t 40 min.

Billett kr 80.
Medlemsbillett kr 40.
Medlemskap kr 100.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.