Film

FILM: ALPHAVILLE, JEAN-LUC GODARD 1965

Agenten Lemmy Caution reiser til Alphaville for å ta til fange eller uskadeliggjøre Dr. von Braun. Von Braun har noen år tidligere forlatt De Ytre Land, og er nå ansvarlig for Alpha-60, datamaskinen som styrer Alphaville. Da Lemmy Caution møter sin kontakt i byen, finner han ham døende på et lugubert hotell.

Med Alphaville fortsatte Godard å utfordre etablerte filmgenre, denne gangen science-fiction filmen. Godards bidrag er så visst ikke utpreget effektfullt, snarere stiliserer og forenkler han ved å trekke ut og destillere visse aspekt i sin samtids omgivelser, og skaper med det en tidløs atmosfære. Det er derfor tvilsomt om Alphavilles univers er å betrakte som en fremtidsvisjon, det gir mer mening i å snakke om en parallell, ikke-identisk verden. I Alphaville eksisterer ikke kunst, tradisjonene er ødelagt og fortid og fremtid er begreper uten mening. Byens innbyggere har blitt redusert til automater.

Godard blir vanligvis ansett for å være en intellektuell filmregissør, noe som ikke er helt uproblematisk. Visst setter hans filmer intellektuelle krav til sine tilskuere, men dersom en intellektuell er en person hvis fornuft alltid har full kontroll, er Godard ikke det minste intellektuell. Han er tvert imot av de mest instinktive og spontane regissører, en som våger å følge sine innfall og har mot til å gjøre hva han vil, når han vil. Nettopp egenskaper som blir undertykt hos Alphavilles beboere.

red./olep

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.