Kunst

BOKLANSERING: KJARTAN SLETTEMARKS NIXON VISIONS

Det blir boklansering og diskusjon rundt Ctrl-Z Publishing sin siste utgivelse "Nixon Visions" av Boel Chistensen-Scheel i Visningsrommet USF torsdag 3. februar

Fra 1971 til 1974 arbeidet Kjartan Slettemark med en serie som senere er blitt hetende Nixon Visions. Portrettet av den amerikanske presidenten Richard Nixon ble brukt som gjennomgangsfigur i performance, maleri, politiske aksjoner, workshops og sosiale happenings på en måte som både var radikalt nyskapende og sterkt provoserende. Boel Christensen-Scheel undersøker hvordan Slettemark i Nixon Visions bryter ned motsetningen mellom liv og kunst til en performativ eller "bred" estetikk der estetikk, personlig følelsesliv, politiske ytringer inngår i en sameksistens. Nixon-serien kan forstås som en protest og en personlig reise for Slettemark; en reise hvor han identifiserer seg med mennesket Nixon og bruker kunsten som en iscenesettelse av egen persona og ambivalente forhold til makt. Forfatteren leser også Nixon-serien i forhold til det Felix Guattari kaller en schizoanalytisk subjektforståelse, og ser på hvordan Nixon-serien bærer bud om en neo-eksistensialisme i kunsten, dvs. en flermodal og åpen kunsterfaring som vender seg mot selve livet i dets kompleksitet.

Boel Christensen-Scheel er Ph.D.-stipendiat i teatervitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor hun har arbeidet med avhandlingen "Mobile Homes - Aspects of Situatedness and De-Situatedness in Contemporary Experimental Practice and Theory", om sosialitet og tilhørighet i den performancerelaterte samtidskunsten. Hun har hovedfag i kunsthistorie om former for (betrakter)deltakelse i kunsten, og har skrevet for tidsskrift som kunstkritikk.no, Øjeblikket, Morgenbladet, 3T, Artes og Paletten. Hun har også oversatt Nicolas Bourriauds Esthétique relationelle (Presses du réel, 2001) til norsk utgave i Pax' serie Artes.

Karavane er en essayserie der forfattere og skribenter fra ulike fagfelt inviteres til å skrive om kunstverk som har hatt innvirkning på sin tid og bidratt til å utvide kunst- og samfunnsdebatten. Kjartan Slettemarks Nixon Visions av Boel Christensen-Scheel er bok 2 i serien. Tidligere utgitte titler er: Victor Linds Monument av Erling Moestue Bugge.

Red: Eivind Slettemeås og Arne Skaug Olsen
Design: NODE Berlin Oslo
96 sider
Pris 120,-
ISBN: 978-82-93104-01-8

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.