Utstilling

FIXED POINT - Bodil Røvik-Larsen

[1] Begrepet FIXED POINT er hentet fra den hollandske matematikeren L E J Brouwers topologiske fixed point-teori (ca. 1930) og handler om areal, bevegelse, bytte plass, endring og omplassering.


FIXED POINT - en fotoutstilling av Bodil Røvik-Larsen

Sted, identitet og sosiale rom
Før var verden mindre og mer stabil. Avstanden mellom bolig og arbeidsted oversteg sjelden en god spasertur. Tilhørigheten til det sosiale livet i gaten var sterk, og de som bodde der var også stabile. Det var uvanlig at folk flyttet eller skilte seg, og like sjeldent kom nye mennesker til. De som bodde i gaten nedenfor, tilhørte et annet folk - et annet buekorps - mens butikken på hjørnet var nærmiljøets samlingspunkt som tilfredsstilte det daglige behovet både for nyheter og fast føde. De sosiale rommene hadde klare geografiske avgrensninger.

I dag har alt dette endret seg. Avstanden mellom bolig og arbeid er som regel stor og den sosiale tilhørigheten til gaten man bor i er av liten betydning. Vi kjører langt for å gjøre våre innkjøp og barnas frie lek i gaten er erstattet med organiserte fritidsaktiviteter langt unna hjemmet. Den fysiske mobiliteten er enorm, og bare i Bergen flytter årlig like mange mennesker tilsvarende en middels stor småby! Våre sosiale rom er nesten uten geografisk begrensning.

Med utgangspunkt i familiens gamle fotoalbum tar Bodil Røvik-Larsen i prosjektet FIXED POINT tak i denne problemstillingen. Ved å manipulere gamle fotografier fra familiens arbeidliv og fritid i 1930-40 årene inn på dagens bykart, trekker hun en historisk linje fra den gang da og frem til i dag. Samtidig avtegner familiens sosiale rom seg ved at ytterpunktene i familiens arbeids- og fritidsaktiviteter er markert på bykartet med knappenåler med rødt hode og med en farget gummistrikk spent mellom nålene.

Prosjektet FIXED POINT viser tydelig hvordan de sosiale rommene har endret seg, men det gjenstår for publikum å reflektere over om et avgrenset sosialt rom også er begrensende for sunn livsutfoldelse. Her gir ikke FIXED POINT et klart svar.

Aashild Grana

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.