Debatt

BYFRIKSJONER: OM DESIGN OG SYKKEL

Hvordan kan design være en suksessfaktor i utviklingen av Bergen som sykkelby?

Bergen Kommune presenterte for kort tid tilbake en strategiplan for å gjøre Bergen til en sykkelby. i planen heter det at:

"Sykling er bra for miljøet, gir god helse og er god samfunnsøkonomi. Sykkelen er et effektivt og lite arealkrevende transportmiddel som kan bidra til å redusere bilkøer og klimautslipp.

Næringslivet begynner også i økende grad å etterlyse sykkeltilrettelegging, både i form av sykkelveger og som tilrettelegging på arbeidsplassen med sykkelparkering, dusj og garderobe. Et av hovedmålene i strategien er 10 % sykkelandel innen 2019. Dette tilsier nesten like mange reiser på sykkel som det ble foretatt med kollektivtransport i 2005."

På hvilke måter kan design og arkitektur bidra til at Bergen blir en bedre sykkelby?

Hvordan kan designere bidra til nytenkning om løsninger som både gjør det praktisk og til en god opplevelse å sykle i Bergen - til arbeid og skole og i fritiden?

Seminar/workshop for designere, arkitekter, byplanleggere og andre interesserte.

Byfriksjoner er et åpent forum som organiseres i samarbeid mellom Bergen Arkitektforening (BAF), Bergen Arkitektskole (BAS), Bolig- og Byplanforeningen (BoBy), Design Region Bergen (DRB), Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) og Norske landskapsarkitekter (NLA) Hordaland.

Forumet skal med faglige ressurser bidra til visjoner og debatt om byens utvikling i en åpen form og se byutvikling i et bredt perspektiv hvor både designere, kunstnere, arkitekter og landskapsarkitekter, planleggere, utbyggere og brukere bidrar.

 

 

 

 

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.