Foredrag

SPEKULATIV AFTEN: RAUSHETENS ØKONOMI

Spekulator Irene Nygårdsvik med foredrag om den tradisjonelle økonomiens motstykke; raushetens økonomi. Spekulativ aften er en arena for formidling av Spekulatoriets forskning og innsiktsproduksjon innen kommunikasjon og dialog, raushetens økonomi, innovasjon m.m.

I raushetens økonomi står skaperkraften framfor penger i sentrum. Inntjening blir en bieffekt i systemer hvor raushetens ringvirknings- og formeringspotensiale får virke. Raushetens økonomi handler om hvordan mennesker i fellesskap får forløst et skapende og økonomisk potensiale, som står i sterk kontrast til tradisjonell økonomisk tenkning som handler om profittmaksimering, kostnadseffektivisering - det å få mest mulig ut av minst mulig.

Tradisjonell økonomisk tenkning er også svært uøkonomisk grunnet sin mistillit til mennesket noe som medfører mye styring og kontrollaktivitet.

Underveis i arbeidet med raushetens økonomi er det utviklet endel begreper; blant annet profittmaksimeringen og kostnadseffektivitetens smålighetsfelle, sugerørsøkonomi, livsberikende bunnlinje, raushetens- ringvirknings og formeringspotensiale, ulike former for raushet, mellomromskompetanse, gåsehudbedrifter, ånds- og viljeskapital samt at det unyttige er det nyttiges jordsmonn.

Raushetens økonomi berører også sammenhengene mellom natur, individ, virksomheter og samfunn.

Tankegodset i raushetens økonomi blir presentert gjennom konkrete eksempler fra praktisk næringsliv og kunstliv, og er basert på 42 samtaler med kunstnere og bedriftseiere. Det er et økonomisk paradigme som er relevant for alle typer virksomheter.

Billettreservasjon via email spekulativaften@spekulatoriet.no.

Senere i vår kommer foredragene
Dialogen - om kunsten å kommunisere, 19 mars
Den indre dialogen, 30 april.
Se programoversikten for disse datoene.

Spekulatoriets nettside.Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.