Foredrag

SPEKULATIV AFTEN: DIALOGEN

Om dialogen og det å tenke sammen. Spekulativ aften er en arena for formidling av Spekulatoriets forskning og innsiktsproduksjon innen kommunikasjon og dialog, raushetens økonomi, innovasjon m.m.

På det første foredraget den 5 januar var det fullt hus på dette foredraget, så på forespørsel blir det satt opp en gang til.

I foredraget går Irene Nygårdsvik inn på hva det vil si å kommunisere, ulike perspektiver på kommunikasjon. Hun tar for seg dialogen og kunsten å tenke sammen, med en gjennomgang av dialogens fire grunnprinsipper: respekt, opprikitg tale, perspektivbevegelighet og evne til å lytte.

Videre vil hun snakke litt om konflikttoleranse, konfliktavklaring og kunsten å være en konstruktiv mottaker av kritikk. Hvordan kan en gå bakdøren inn til dialogen?

Kr. 250.

Billettreservasjon via mail spekulativaften@spekulatoriet.no

Spekulatoriets nettsider.

 

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.