Film

FILM: SØNNEN, REGI LUC OG JEAN PIERRE DARDENNE 2002

En bressonsk studio i lidelse og tilgivelse. I Sønnen møter vi Olivier, som fyller livet sitt med å undervise vanskeligstilte unge gutter i snekkerfaget. Olivier bærer på en stor sorg: drapet på sin tre år gamle sønn ti år tidligere.

Dardenne-brødrene skyr alle melodramatiske utstafferinger. Det finnes ikke musikk på lydsporet, skuespillet er lavmælt og karakterenes gestikulering er mer psykologisk avslørende enn dialogen. Denne bressonske studien i lidelse og tilgivelse er gjennomsyret av en dypsindig kristen sensibilitet. Det finnes unektelig en religiøs dimensjon i filmen, selv om regissørene aldri ønsket å gjøre den til en versjon av lidelsesfortellingen. Det er eksempelvis ikke tilfeldig at Olivier er snekker og ikke rørlegger.

Filmens minimalisme uttrykkes gjennom scenografien. Både Oliviers leilighet og snekkerverkstedet hvor undervisningen foregår i er hvite og pregløse. Det nøytrale uttrykket regissørene tilstrebet gjenspeiles også i valget av Olivier Gourmet som hovedrolleinnehaver. Gourmet ble foretrukket fordi det ikke er noe spesielt ved framtoningen hans - han er mannen i gata.

Dardenne-brødrenes sedvanlige sosiale engasjement er i Sønnen dempet til et stillferdig, men samtidig intenst eksistensielt drama. Den er et formidabelt portrett av Olivier Gourmets navnebror, som er blitt betegnet som et høydepunkt i minimalistisk filmskaping.

Tekst: olep/red.

Le fils. Regi: Jean-Pierre og Luc Dardenne, Belgia/Frankrike, 2002. Manus: Jean-Pierre og Luc Dardenne. Foto: Alain Marcoen. Medv: Olivier Gourmet, Morgan Marinne, Isabella Soupart, Nassim Hassaïni m.fl. Fransk tale, norske undertekster. 35mm, farger, 1 t 43 min.

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.