Møte

KULTURPOLITISK DEBATTMØTE

I samband med lanseringa av det regionale samarbeidet mellom folkemusikk, jazz, rock og beslekta sjangrar, inviterer Brak, Førde internasjonale folkemusikkfestival, STAR og Vestnorsk jazzsenter til opninga av det rytmiske kompetansenettverket VRAK (Vestnorske rytmiske aktører).

Debattmøte - bakgrunn og tematikk:

Stortingsmelding nr. 21 "Samspill" blei lagt fram av Kulturdepartementet i 2007. "Med meldingen ønsket regjeringen å legge til rette for at rytmisk musikk likestilles med andre musikkuttrykk hva gjelder anerkjennelse og betydning. Sjangrene som denne meldingen omfatter, har et bredt publikum og betyr mye for folks kulturopplevelser. Sjangrene bidrar også til viktig nyskaping og utvikling. Derfor må de ha en plass i kulturpolitikken som er likeverdig med andre musikksjangre." (St.m. 21 "Samspill" s. 7).

Komitéen gav si innstilling 10. juni 2008, og meldinga blei handsama i Stortinget tre dagar seinare. Det var tverrpolitisk tilslutnad til hovudtrekka i meldinga:

"I meldingens innledende kapittel skisseres noen hovedmål for de rytmiske sjangrene, som etter komiteens mening dekker viktige områder for utvikling av dette musikkfeltet. Det er mål som ser de ulike leddene i verdikjeden i sammenheng:

  • Et godt konserttilbud over hele landet.
  • God tilgang på innspilt musikk av høy kvalitet.
  • Styrke, kompetanseutvikling og kvalitet.
  • Utvikle næringspotensialet innenfor rytmisk musikk."

Statsbudsjettet for 2009 følgde i liten grad opp dei djerve måla som blei formulert i "Samspill". Spørsmålet heile det 'rytmiske Noreg' stiller seg framføre ein ny valbolk, er: "Er "Samspill" eit dokument for kommodeskuffa, eller vil rytmisk musikk få "... en plass i kulturpolitikken som er likeverdig med andre musikksjangre." Kva betyr likeverdig i denne samanhengen? Og - kva legg partia konkret i målformuleringa " Et godt konserttilbud over hele landet.

Brak, Førde internasjonale folkemusikkfestival, STAR og Vestnorsk jazzsenter inviterer representantar frå AP, Frp, H, Krf, Sp, SV og V til kulturpolitisk debattmøte med rytmisk vri.

Etter møtet blir det konsertar med Casio Kids, Elephant9 og Valkyrien All Stars.

 


 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.