Film

Film: STALKER Regi: Andrej Tarkovskij, Sovjetunionen, 1979

STALKER Andrej Tarkovskij er blant de mest originale regissørene av science fiction-film i nyere tid. Tarkovskij har laget to filmer som kan regnes for science fiction, Solaris (1972) og Stalker. Selv om den ene finner sted i verdensrommet og den andre tilsynelatende på jorden har de et viktig tematisk fellestrekk: De handler om en reise i et fremmed landskap og søken etter viten, en søken vendt like mye innover i mennesket som mot det ytre. Stalker forteller historien om tre menn: en forfatter, en vitenskapsmann og deres veiviser, stalkeren. I et land som ligner en industriell søppelplass ligger den forbudte og vel bevoktede Sonen. De tre mennene begir seg ut på en farefull ferd inn i Sonen for å finne Rommet, stedet som kan få drømmer til å gå i oppfyllelse. Det er først og fremst stalkeren som har tro på dette rommet. Håpet han nærer for Rommets makt til å forandre livet og virkeligheten fyller hele hans tilværelse og motiverer alle hans handlinger. Det å lede andre dit, forbi Sonens mange farer og feller, er blitt hans livs velsignelse og forbannelse. Reisen mot Rommet er et mål i seg selv, og gir ham mening i en verden preget av fortvilelse og trøstesløshet. I tråd med Tarkovskijs nærmest maniske tanker omkring det helhetlige, nekter han atter en gang å skille mellom fantasi og virkelighet, det subjektive og det objektive, det emosjonelle og det intellektuelle. olep/red.
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.