Debatt

Studentersamfunnet: Primum non nocere - pasientsikkerhet i norsk helsevesen

Alle leger ønsker å gi pasientene sine god og trygg behandling. Likevel skjer det feil Hvordan kan vi skape rutiner i helsevesenet slik at feilbehandling effektiv oppdages og forebygges? Primum non nocere - først og fremst, gjør ingen skade - har vært et grunnleggende prinsipp for medisinske tjenester gjennom tidene. I moderne medisin er man rimelig sikker på at behandlingen som gis er til det beste for pasienten, men vi vet også at leger gjør feil med de konsekvensene det kan medføre. Det har blitt estimert at 100.000 amerikanere dør årlig som følge av unødvendige feil på sykehus. I Danmark er 9 % av alle somatiske heldøgnsinnleggelser berørt av utilsiktede hendelser. Alt tyder på at en slik feilprosent er typisk for helsevesen i industrialiserte land. Det er menneskelig å feile, men samtidig er det uprofesjonelt å ikke lære av sine feil. Overlege ved Haukeland universitetssykehus Hans Flaatten har innført et anonymt meldesystem for feilbehandling ved sin avdeling. Han har også tatt til ordet for å innføre et tilsvarende system på nasjonalt plan. Øystein Flesland leder den nyopprettede ‘’Nasjonal enhet for pasientsikkerhet’’. Enheten skal utgjøre et kompetent og uavhengig fagmiljø for pasientsikkerhet. Sammen skal de to i kveld diskutere hvordan pasientenes sikkerhet best ivaretas.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.