Debatt

Studentersamfunnet: Ny kurs for Russland?

Valget til den russiske nasjonalforsamlingen og presidentembetet nærmer seg. Mang spekulerer i hvem Putins etterfølger blir, men at presidenten vil ha en finger med spillet er de fleste enige om. Vil de forestående valgene gi politisk kursendring fo Russland, eller vil arven etter Putin overleve? Avstanden mellom Vladimir Putins Russland og vesten er større enn på lenge. Presidenten har vist lite engasjement for sivile og politiske rettigheter, men nå kan det virke som dette fullstendig er ignorert. Ser vi konturene av et nytt autoritært regime? Befolkningen i Russland har støttet Putins linje. Ved forrige presidentvalg i mars 2004 fikk Putin over 70 % av stemmene. Men trusselen mot de kritiske røstene har vært stor, og resten av verden har sett hva som kan skje med for frittalende journalister. I tillegg har forholdet mellom Russland og Tsjetsjenia vært anspent siden Tsjetsjenia erklærte seg uavhengig i 1991. Internasjonalt er dette et tema som har blitt dysset ned. Kan utfallet av valget ha innvirkning på situasjonen? Russland godtar ikke å bli marginalisert i verdenssammenheng, og markerer sin maktposisjon gjennom gasspolitikk og utvisning av utenlandske diplomater. Myndighetene er ikke redde for å bli stemplet som udemokratiske. Spørsmålet er hvorvidt Russland vil vende seg øst, vest, eller dyrke sin egenart. Sted: Sardinen, USF Verftet Dato: torsdag 15. november 2007 Klokkeslett: 19:15 Møteleder: Kari Johanne Hjeltnes Innledere: Aage Borchgrevink - Rådgiver i Den norske Helsingforskomité og forfatter Helge Blakkisrud - Avdelingsleder, Avdeling for Russlandsstudier ved NUPI

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.