Debatt

Studentersamfunnet: I en kjempes fotefar - Thor Heyerdahls eventyrlige reiser

1947 satte Thor Heyerdahl seil fra Peru i en spinkel flåte for å bevise at befolkningen i Polynesia kunne stamme fra Sør-Amerika og ikke Asia. Etter 101 dager på sjøen endte de o p på et korallrev ved Raroia. Kontakt mellom Sør-Amerika og Polynesia var brått en ree l mulighe Thor Heyerdahl har festet seg i den norske nasjonale bevisstheten som eventyrer, oppdager og vitenskapsmann. I 2005 kom det første bindet av biografien “Thor Heyerdahl, mannen og havet” ut på markedet. Boken er skrevet av Ragnar Kvam Jr, og mye av forarbeidet ble gjort sammen med Thor Heyerdahls sønn. Kvam og Heyerdahl Jr. dro sammen i Thor Heyerdahls fotspor fra Peru til Stillehavet, hvor de blant annet besøkte Påskeøya. Nå, i 2007, kommer endelig bind to; “Thor Heyerdahl, mannen og verden”. Studentersamfunnet markerer dette med et heidundrende foredrag om eventyret til Thor Heyerdahl. Hva opplever man på en slik reise? Hva møter en av utfordringer, natur og mennesker? Og hva gjør det med en som menneske? Thor Heyerdahl Jr. og Ragnar Kvam Jr. vil i kveld trollbinde oss og ta oss med på et eventyr kun de heldigste får oppleve. Sted: Sardinen, USF Verftet. Dato: tirsdag 27. november 2007 Klokkeslett: 19:15 Møteleder: Inge Amdal Halvorsen Innledere: Thor Heyerdahl jr. - Sønn av Thor Heyerdahl, og utdannet marinbiolog Ragnar Kvam jr. - Cand. philol, med hovedfag i historie ved universitet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker og seilt over de store verdenshavene.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.