Debatt

Studentersamfunnet: George Orwell og det totalitære samfunn

En litterær klassiker med skremmende politisk aktualitet George Orwell (1903–1950) er blitt stående som den mest skarpskodde analytiker av det undertrykkende samfunn. Begreper som ”nytale”, ”erindringshull”, og ”storebror ser deg” har i ettertiden blitt assosiert med hans forfatterskap. Orwell hadde først og fremst Stalins diktatur i tankene da han skrev sin dystopiske fremtidsroman 1984 (1948). Hans fremstilling av regimet med total kontroll, over den enkeltes liv, tanker og følelser, kan like gjerne betraktes som prototypen på alle massemobiliserende totalitære regimer. Orwells imaginære univers dukker ofte opp i diskusjoner rundt forholdet mellom individuelt personvern og statlig sikkerhet. Etter framveksten av islamismen og internasjonal terrorisme har Orwells verk fått en fornyet aktualitet. Bernt Hagtvet vil i sitt foredrag reise spørsmålet om moderne samfunnsvitenskap har noe å lære av Orwells uhyggelige fremstilling av det totalt ensrettede samfunn. Han vil særlig drøfte spørsmålet om Orwells betydning for å forstå den muslimske fundamentalismen, og fokusere på totalitære farer i det moderne demokratiet. Professor Bernt Hagtvet (f. 1946) er tilknyttet Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Han er blant annet kjent for sine studier av intellektuelle i politikken (Bjørnstjerne Bjørnson og Dreyfuss-saken) (1998) og sin forskning på europeisk og norsk fascisme. Sted: Sardinen, USF Verftet. Dato: onsdag 21. november 2007 Klokkeslett: 19:15 Møteleder: Aslak Hjeltnes Innledere: Bernt Hagtvet - Professor i statsvitenskap, UiO

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.