Debatt

Studentersamfunnet: Echelon - en digital Storebror

Stasi anslo i sekstiårene at det krevdes rundt 20 menn for å overvåke et menneske døgne rundt. Med Echelon kan en person overvåke 10 000 personer hvor som helst i verden Digitaliseringen av verdens telekommunikasjonssystemer har ført til omfattende kontroll med informasjonsstrømmen. National Security Agency i USA har samme med Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand i all hemmelighet etablert et stort system for å oppspore og avlytte meldinger. Hver gang du ringer interkontinentalt, eller skriver f.eks ”Osama” i en e-post, kan dette fanges opp av systemet. Prosjektet har fått navnet Echelon, og har i sin helhet vært hemmelighetsstemplet inntil for få år siden. Ryggraden i Echelon er en serie store datamaskiner utstyrt med spesiell programvare, koblet sammen ved hjelp av satellitter. Overraskelsen var stor da systemets eksistens ble bekreftet av den australske regjeringen. En EU-rapport anslår at det på verdensbasis brukes ca. 200 milliarder kroner årlig på slik overvåkning. Rapporten påstår videre at den har beviser for at systemet ikke bare brukes forsvarsøyemed. Med Echelon kan potensielt hvem som helst overvåkes hvor som helst. Hvilke utfordringer skaper dette for personvernet? Kveldens innleder er høgskolelektor Sigmund Hov Moen fra Norges Informasjonstekniske Høgskole. Da han for noen år siden publiserte sine funn i landets større aviser, ble han sporenstreks innkalt til avhør hos forsvarets e-tjeneste på Haakonsvern. Sted: Sardinen, USF Verftet Dato: tirsdag 20. november 2007 Klokkeslett: 19:15 Møteleder: David Myr Innledere: Sigmund Hov Moen - Norges Informasjonstekniske Høgskule

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.