Debatt

For the Bible tells me so - gir bibelen rom for kjærlighet mellom to personer av samme kjønn?

dokumentaren "For The Bible Tells Me So" må konservative kristne familier revurdere sitt syn på bibelen og homofili etter at et familiemedlem forteller om sin legning. Bibelen kan tolkes ordrett eller i historisk kontekst. Kristne revurderer stadig synet på hvordan ulike deler av Bibelen bør forstås. Tilhengere av en konservativ bibeltolkning mener Bibelen mister budskapet ved at man lar det politisk korrekte til enhver tid avgjøre hvordan Bibelen skal tolkes. Ut fra en liberal tilnærming til Bibelen legger man vekt på den historiske konteksten. Her menes det at Bibelen er farget av tiden den er skrevet i, og at det er nødvendig med tolkning for å få frem det sentrale budskapet for mennesker i dag. Den Norske Kirke har ikke avgjort hvordan den mener Bibelen skal tolkes i spørsmål rundt homofiles rolle og rettigheter i kirkefelleskapet. I de konservative miljøene mener man at splittelsen i kirken fører til utmeldeldelser fra Den Norske Kirke og etableringer av alternative menigheter. Kirke- og kulturminister Trond Giske vil på den andre siden at statskirken skal fungere som en felleskirke med rom for ulike syn. Tåler kirken splittelse i homofilispørsmålet? Er det opp til kirken som organisasjon å avgjøre hvordan Bibelen skal tolkes av den enkelte? Hvordan kan kirken unngå å fordømme homofile hvis de fordømmer homofil praksis? Debatten arrangeres i samarbeid med Bergen Internasjonal Filmfestival (BiFF) som skal vise filmen "For The Bible Tells Me So." Sted: Sardinen, USF Verftet. Dato: torsdag 18. oktober 2007 Klokkeslett: 19:15 Møteleder: Kari Johanne Hjeltnes og Camilla Søby Innledere: Tor Berger Jørgensen - Biskop i Sør-Hålogaland bispedømme Inger Anne Naterstad - Studentprest, UiO Flere innledere vil bli annonsert på samfunnet.uib.no -

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.