Debatt

Prisen på et liv - helsevesenets prioriteringer

“There is virtually no limit to the amount of health care an individual is capable of absorbing.” Enoch Powell, British Minister of Health. Med jevne mellomrom ser vi oppslag i mediene om pasienter som ikke får en bestemt behandling for sin sykdom fordi den er for dyr. Hvorfor setter helsevesenet av og til foten ned? Helsevesenet har bare en viss mengde penger til rådighet, mens etterspørselen etter helsetjenester er stor og stadig økende. En årsak er at medisinsk utvikling gir bedre muligheter for behandling av flere sykdommer. En annen årsak er at det nesten alltid vil være mulig å gjøre helsetilbudet bedre dersom bevilgningene er større. Det bør være et rimelig krav at midlene i helsevesenet utnyttes på en rasjonell og rettferdig måte, slik at samfunnet får mest mulig igjen for de pengene som brukes på helse. Ole Frithjof Norheim har arbeidet med prioriteringsspørsmål både i Norge og i land med ekstrem ressursknapphet. Ivar Sønby Kristiansen har tatt til orde for å innføre en makspris på behandlinger som en rettesnor i prioriteringsspørsmål. Men er kostnad-nytte-vurderinger det eneste som skal spille en rolle for prioritering? Og hva er egentlig prisen på et liv? Tid og sted Sted: Sardinen, USF Verftet Dato: torsdag 27. september 2007 Klokkeslett: 19:15 Møteleder: Tore Salte og Ashraf Fathpour Innledere Ole Frithjof Norheim - Professor ved Institutt for samfunnsmedisin og Senter for internasjonal helse, UiB Ivar Sønby Kristiansen - Professor ved Institutt for helseledelse og økonomi, UiO

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.