Debatt

Studentersamfunnet: "Et tøffere debattklima?"

"Det går en småilter intellektuell vekkelse over landet. En vekkelse som søker en mer hardhendt og skråsikker vestlig verdipolitikk” - Henrik Thune, Dagbladet 3.oktober 2006 Er vi vitne til et mer uforsonlig ordskifte? Debattklimaet i etterkant av 11. september 2001 har vært preget av å være mer fastlåst. Dette har kommet spesielt frem i diskusjoner rundt forholdet mellom islam og det vestlige samfunn. Denne oppmerksomheten har i hovedsak hatt negative fortegn, noe fjorårets karikaturstrid illustrerte. Dette blir av mange fremstilt som et bevis på at det eksisterer en dyp kløft mellom ”det vestlige” og ”det islamske”. Henrik Thune, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), hevder det offentlige ordskiftet preges av en sterkere polarisering. I samfunnsdebatten har flere fremtredende personer hatt sterkere fokus på vestlige verdier. Thune mener dette hemmer dialog og forsoning, og han trekker særlig frem Knut Olav Åmås, Nina Witoszek og Hege Storhaug som representanter for denne mer uforsonlige kulturkampen. Thunes påstander berører forholdet mellom islam og Vesten i en stadig mer globalisert verden generelt, og i dette tilfellet Norge spesielt. Det er åpenbart at det multikulturelle samfunnet medfører utfordringer. På hvilken måte skal vi legge forholdene til rette for temaer som religionskritikk, uten å legitimere ikke-gyldige generaliseringer? På hvilken måte bør denne diskusjonen foregå? Møteleder: Eirik Løkke Innledere Henrik Thune - forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Flere innledere annonseres på www.samfunnet.uib.no - klikk lenken under.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.