Debatt

Studentersamfunnet: Høyre om?

En borgerlig regjering uten Høyre er ikke mulig. Hvordan kan Høyre samle alle de borgerlige partienes forskjellige utgangspunkt til en felles borgerlig plattform og dermed til et helhetlig flertallsalternativ? De rød-grønnes seier ved Stortingsvalget i 2005 har skapt forventninger om et samarbeid på borgerlig side. Erna Solberg uttalte på et arrangement av tankesmien Civita at et borgerlig fellesskap mellom fire partier gir størst garanti for en borgelig regjering. Med Høyre som den samlende faktoren er det avgjørende hvilken retning partiet tar fremover. Partiet er i gang med et omfattende politisk fornyingsarbeid, der målet er å komme bort fra fokuset på lommebok og stoppeklokke. Mykere temaer som omsorg og kriminalitetsbekjempelse er blitt partiets nye fanesaker. Er dette et forsøk på å nærme seg FrP, Krf og Venstres politiske plattformer for å sikre en borgelig valgseier? Kan en slik strategi føre til at Høyre fremstår som et vagt parti uten en klar ideologi? Fremskrittspartiets høye oppslutning kan sees på som et krav om at de skal være med i en eventuell borgelig regjering. Inge Lønning representerer den gamle skolen i Høyre, som er kritisk til et samarbeid med FrP. Kristin Clemet har uttalt at utviklingen i FrP er normaliserende. Dette kan sees på som at hun er positiv til et samarbeid på borgelig side. Disse to og Aslak Bonde, politisk analytiker, skal i kveld ta den kontroversielle debatten om Høyres fremtid. NB! Operacafé etter møtet! Møteleder: Kari Johanne Hjeltnes og Marthe H. Austgulen Innledere: Inge Lønning - Stortingsrepresentant for Høyre Kristin Clemet - Leder av Civita Aslak Bonde - Politisk analytiker Erna Solberg - Leder i Høyre

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.