Kurs

Sikkerhetskurs med Martin Holmes

I regi av Brak vil Martin Holmes fra Bergen Live/Bergenfest gi et to-timers kurs i sikkerhet ved arrangementer

Sted: USF (Røkeriet)
Tirsdag 25. november
Gratis
NB: Påmelding til Brak på denne lenken

Dette kurset gir en viktig innsikt i sikkerhetsaspekter knyttet til arrangementsavvikling.
Punkter Martin skal ta for seg er:
- Publikum; kulturell forståelse og opplevelse
- Publikumstetthet
- Artistens påvirkning
- Showstop-prosedyre
- Risikoanalyser – både metode og kritikk
- Venue lay out – flaskehalser og fokuspunkt
- Håndtering av kriser – brann / skade / død

Martin Holmes er produsent i Bergen Live og produksjonsleder for Bergenfest. Han har turnert nasjonalt og internasjonalt som backlinetekniker og turnéleder for band i snart 20 år. Martin har også en bachelorgrad i Crowd Safety Management tatt ved The International Centre for Crowd Management and Security Studies på Bucks New University i England.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.