Scenekunst

Oktoberdans: Heine Avdal & Yukiko Shinozaki Field Works - Distant Voices

Distant voices er en forestilling om rom, med spesielt fokus på rommets forming av kroppen og dens erfaringer

Røkeriet USF
Fredag 24. oktober kl. 21:00
Kr 220 / 110
Forsalg Billettservice.no

Distant voices er en forestilling om rom, med spesielt fokus på rommets forming av kroppen og dens erfaringer. Heine Avdal og Yukiko Shinozaki har flere med seg, blant andre André Eiermann, opphavsmannen til begrepet om det postspektakulære teater. Hva skjer når et arkitektonisk rom overskrider sine grenser innefra? Når en situasjon bryter ut av sin romlige begrensning, og oppløser seg i konkrete betydninger som sprer seg til andre steder? Og hvordan vil dette påvirke de fysiske og erfaringsmessige forhold mellom publikummere og utøvere?

Distant voices stiller slike spørmål med bakgrunn i en idé om et materialiserende rom. En struktur av bevegelige objekter har en sentral rolle i forestillingen. Den er full av blinde flekker. Som en foranderlig skulptur svinger den mellom å være installasjon, scenografi og arkitektonisk element. Den former og omformer kontinuerlig det rommet den vises i, samtidig som den deler det opp i tilgjengelige og utilgjengelige områder, synlige og usynlige. Her vil fantasien få bevege seg, fra makro- til mikroperspektiv og tilbake, mellom hukommelsen av hva den nettopp trodde den så, opplevelsen av det som faktisk skjer, og det den forventer. Forestillingen er en aldri så liten utfordring, om ikke et oppgjør, med den vanlige oppfatningen av intersubjektivitet og med begjæret etter samforståelse – gjennom møtet med en helt spesiell form for «objekthet».

field-works.be

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.