Film

FILM: SOLARIS, regi Andrej Tarkovskij 1972

Vi er i det ytre rom i en fremtid - men filmer handler mer om mennesinnet: Eksistensiell science fiction fra Tarkovskij

Cinemateket USF
Tirsdag 21. oktober kl. 18.00
Søndag 26. oktober kl.. 13.00
Billettsalg ved inngangen like før visning
Kr 80 ordinær
Kr 40 medlemmer
Medlemsskap kr 100

Handlingen i Solaris finner sted i det ytre rom i fremtiden, men filmen handler kanskje mest om menneskesinnet. Heller enn å kategorisere filmen som science fiction, betegnet Tarkovskij Solaris som en «etisk fiksjon». Vi konfronteres ikke med vitenskapens muligheter, men med dens begrensninger. Regissøren påpeker det meningsløse i menneskets streben etter å utforske sine omgivelser uten først å ha et fundament. Hva gavner det mennesket å vinne hele universet hvis det ikke kjenner sin sjel? Et ørlite skritt nærmere selverkjennelse vil mangedoble vår forståelse av omverdenen. Ikke overraskende er hovedpersonen i Solaris, Kris Kelvin, psykolog.

Kelvin får i oppdrag å undersøke hva som er i ferd med å skje med besetningen på romstasjonen Solaris. Man har mottatt meldinger om dødsfall, og fått alarmerende indikasjoner på at planeten Solaris, som stasjonen kretser rundt, har evnen til å kommunisere med forskerne ombord i den. Den mystiske overflateatmosfæren villeder med hallusinasjoner. Det synes som om denne havlignende massen kan materialisere mannskapets egne drømmer og underbevisste fantasier.

Selv om Solaris er den av Tarkovskijs filmer som er lettest tilgjengelig og tydeligst lefler med science fiction-tema, betyr ikke det at den ikke er preget av regissørens hånd. Hans eksistensielle problemstillinger er vel så mye til stede her som i andre av hans filmer.

red./olep

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.