Scenekunst

WORKSHOP - IDENTIFYING CONTEXTS

Oktoberdans med to-dagers workshop om kontekstualisering av scenekunst

Sted: Dansesalen på USF
Tirsdag 21. oktober
Onsdag 22. oktober
Kl. 10.00 - 17.00 begge dager (lunsj kl. 13.00)
Påmelding innen 1. oktober til karoline (at) bit-teatergarasjen.no
Kr 400

For en kunstner eller et kompani er det viktig å kunne kontekstualisere det kunsteriske arbeidet innenfor en estetisk, politisk, sosial og kulturell plattform. Dette er en nøkkelfaktor for en videreutvikling på lokalt, najonalt og internasjonalt plan. Workshopen er et startpunkt og en oppmuntring til refleksjon, og vil skape en base for kommunikasjon rundt det kunsteriske produktet, dets problemområder og dets verdier. I tilegg til å stille spørsmål ved verdien av det kunsteriske produktet i seg selv og til arbeidsmetoden generelt, vil det stilles spørsmål om hva det kunsteriske verket bidrar med til (scene)kunstfeltet og samfunnet forøvrig. Disse problemstillingene vil sette forholdet mellom det interne og det eksterne miljøet i søkelyset, ved å posisjonere det kunsteriske produktet i et bredere perspektiv.

Denne 2-dagers workshopen vil gi deltakerne mulighet til å:
•Få flere holdepunkter til forståelsen av sin arbeidskontekst
•Identifisere verdien av sine kunsteriske prosjekter
•Reflektere rundt sine egne prosjekter i forhold til kontekst og kommunikasjon
•Posisjonere seg selv innenfor et kunstnerisk miljø nasjonalt/internasjonalt
•Utvikle sine egne metodiske og praktisk-kunsteriske verktøy

Franske Anne-Cècilie Sibué-Birkeland (Bureau Cassiopée/Cassiopée Office) og tyske Kerstin Schroth (management Mette Ingvartsen) representerer to ulike praksiser med identifiserbare møtepunkter.

Indentifying Contexts – a workshop for artists and producers er en del av House on Fire (HoF).Nettverket House on Fire består av ti europeiske teatre og festivaler som i senere tid har vist en aktiv interesse i utviklingen av et nytt paradigme som tilsier at kunst har en essensiell rolle å spille både i forhold til mellommenneskelig kommunikasjon og i utviklingen av tanke og debatt om problemer og utfordringer som våre samfunn og verden forøvrig står ovenfor. Samarbeidet innebærer co-produksjon og presentasjon av scenekunst som har som ambisjon å bidra til kritisk debatt, multidisiplinære tematiske arrangementer og publikasjon av en serie på fem copy-books dedikert til teori. House on Fire er støttet av individuelle partnere og Kulturprogrammet til EU (2007-2013). www.houseonfire.eu

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.