Seminar

FRAMING DANCE - COMMUNICATING CONTEMPORARY ART AND VALUES

Oktoberdans med todagers seminar om verdier i kontemporær scenekunst

Sted: UiB / USF (annonseres senere)
Mandag 20. oktober kl. 11.00 - 17.00
Påmeldingsfrist 10. oktober
Gratis
Seminaret holdes på engelsk

Å stille spørsmål ved verdier knyttet til kunst er nødvendig, både internt og eksternt. Hva er verdiene av et kunstverk eller en forestilling i seg selv, og hva er verdiene av forskjellige måter å jobbe på?

I dette seminaret kontekstualiseres vår samtids scenekunst og de sosiale virkningene av denne. Hvorfor ser vi på kunst som en nødvendig del av et samfunn? Hva er verdien av de ulike måter å se verden på som kunst tilbyr?

Seminaret er et samarbeid mellom BIT Teatergarasjen og Universitetet i Bergen, og går over to dager den 20. og 21. oktober. Forelesningene er rundt en halvtime lange, etterfulgt av spørsmål fra salen. Etter foredragene vil det være en moderert paneldebatt.

Dag 1: Dans og visuell kunst i en historisk og estetisk kontekst
Universitetet i Bergen har ansvar for den første dagen, og vil fokusere på tverrfaglig forskning i en historisk kontekst, med spesielt fokus på dans og koreografi i forhold til visuell kunst, for eksempel tendensen til hybridisering mellom ulike kunstdisipliner sett i en historisk sammenheng.

Foredragsholdere på Universitetet i Bergen inkluderer:

Carol Anderson Skåra (danseviter, Oslo/Florida)

Knut Ove Arntzen (professor i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen)

Shannon Jackson (professor i teater, dans og performance-studier ved Universitetet i California, Berkeley)

Stephanie Rosenthal (kurator på Hayward Gallery, London)

m.fl.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.