Foredrag

AKADEMIET CINEMATEKET: 1. VERDENSKRIG OG FILMEN

Den første moderne krigen der tanks, kampfly og ubåter ble brukt for første gang. Det mest moderne mediet, filmen, fikk også sin debut som krigspropagandamedium

Cinemateket USF
Onsdag 6. august kl. 20.00
Foredrag, ca. 45 minutter
Gratis for medlemmer
Kr 40 for ikke-medlemmer

Filmen Slaget ved Somme (1916) regnes av mange som den første egentlige propagandafilmen – det blir også av noen omtalt som den første dokumentarfilmen. Cinemateket USF ønsket opprinnelig å vise denne filmen som en del av vår serie, men rettighetshaver Imperial War Museum i England sa nei til dette siden de planlegger en større lansering av filmen i 1916 – i anledning hundreårsmarkeringen av selve slaget. Sørenssen vil imidlertid i dette foredraget vise klipp fra filmen, og se på hvordan den fungerte som propagandamedium under krigen. Videre vil han sette dette inn i et større perspektiv ved å se på hvordan 1.verdenskrig har blitt framstilt på lerret og skjerm de siste hundre årene.

Les også fyldig artikkel om Cinematekets visninger av i alt åtte filmer med tema 1. verdenskrig på Vinemateket USFs egne nettsider.Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.