Film

FILM: REPET, Alfred Hitchcock 1948

"Mord er en kunstform," uttaler professoren i James Stewarts skikkelse halvt på spøk. Dermed tar to av hans studenter ham på ordet og dreper en felles venn fordi de anser seg selv som intellektuelt overlegne

Cinemateket USF
Torsdag 19. juni kl. 21.00
Søndag 22. juni kl. 19.00
Kr 80 ordinær
Kr 40 medlemmer
Medlemsskap kr 100
Billettsalg ved inngangen like før visning

Mordet rettferdiggjøres som en demonstrasjon av Nietzsches overmennesketeori. Kisten de legger liket i, bruker de som spisebord under selskapet samme kveld, der offerets kjæreste og hans foreldre er blant gjestene. Professoren dukker også opp og skjønner gradvis at noe ikke stemmer.

Repet er blant Hitchcocks mest eksperimentelle filmer, i alle fall teknisk sett. Den er en av få filmer i filmhistorien som tilsynelatende består av én eneste lang tagning. Både handling og teknisk oppbygning er uten avbrudd, og filmen fortoner seg som en eneste lang kamerabevegelse mellom kl. 19.30 og 20.50. Realiteten er at filmen består av ti scener og dermed ni klipp, hvor klippene er forsøkt skjult på forskjellige måter. Et slikt eksperiment bød selvsagt på både tekniske finurligheter og problemer. Ettersom handlingen begynner i fullt dagslys og ender i skumringen måtte studiobelysningen kontrolleres gradvis i henhold til dagens gang, en oppgave som ble vanskeligere når man hadde med den enormt lyskrevende Technicolor-prosessen å gjøre. Manhattans horisont, det visuelle bakteppet gjennom hele filmen, ble nøye konstruert og skydekket over den ble laget slik at det kunne flyttes fra venstre mot høyre. I tillegg måtte scenografien beveges rundt på lydløse hjul når det enorme Technicolor-kameraet skulle kjøres fra et værelse til et annet.

I tillegg har vi den homoseksuelle underteksten som kritikere ofte gjør et ganske stort poeng av. Underteksten stammer fra virkelighetens Leopold/Loeb-sak i 1924, hvor to velstående jusstudenter drepte en 14 år gammel gutt. Både skuespillet «Rope» fra 1929 og Hitchcocks film er basert på denne berømte saken, og de tar opp temaet på forskjellige måter. I filmen alluderes og refereres det til homofili, noen ganger på ganske morsomt vis, men det uttales naturlig nok aldri eksplisitt. Hollywood forbød tross alt alle direkte referanser til homofili på 1940-tallet. Men at begge skuespillerne som gestalter de to guttene selv var homofile, er i det minste et interessant aspekt ved Repets produksjonshistorie.

sw/red.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.