Konsert

BERGEN IMPRO STORBAND: GOGOOL

Den britiske komponisten Tim Steiner leder omlag 100 musikere på scenen i Røkeriet

Røkeriet USF
Torsdag 10. april
Konsertstart kl. 20.00
Kr 100 / 50 (studenter)
Billetter selges ved inngangen
Arrangør: Bergen Impro Storband v/ Ole Andre Farstad
ofarstad@gmail.com

En googol er et svært høyt tall; 1 etterfulgt av 100 nuller...
...og bandet på scenen i Røkeriet den 10. april består et svært mange musikere, rundt 100!!
Diverse freelancemusikere og amatørmusikere fra Bergen, studenter fra GA og Fana FHS utgjør dette store bandet som ledes av den engelske komponisten Tim Steiner. Gjennom mindre gruppeøvelser har musikerne øvd inn riff, groover og melodier som blir utgangspunkt på konserten sammen med dirigert improvisasjon under stødig ledelse av Tim Steiner.


Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.